Арбітраж

Правові рамки

Арбітраж в Німеччині врегульований §§ 1025 і далі Цивільно-процесуального кодексу (ЦПК). Після перегляду у 1998 році норм ЦПК і їхньої гармонізації з положеннями Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торгівельний арбітраж (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) арбітражне судочинство у Німеччині повністю відповідає міжнародним правовим стандартам й міжнародній практиці у цій галузі.

Згідно § 1042 ЦПК Німеччини сторони, обираючи арбітраж як шлях врегулювання спорів між собою, погоджується з діє імперативних норм ЦПК про арбітраж. Усі процесуальні моменти, не передбачені обов’язковими нормами ЦПК, сторони можуть визначати самі, спираючись, як правило, на зразок типових положень про арбітраж різних міжнародних арбітражних або третейських установ і організацій. Якщо сторони не можуть дійти згоди й визначитися з порядком проведення арбітражу, в такому разі застосовуються норми §§ 1025 і далі ЦПК Німеччини.

У Німеччині повноваження державних судів у арбітражному провадженні обмежені: згідно § 1026 ЦПК державні суди не мають права втручатися у проведення арбітражу, за винятком надзвичайних обставин, наприклад, у разі клопотання про призначення заходів примусового характеру, у випадку необхідності попереднього правового захисту, скасування та/або примусового виконання рішення арбітражного суду тощо.

Рішення арбітражних судів, як правило, остаточні й обов’язкові для виконання. Лише у виключних випадках державний суд може скасувати рішення арбітражного суду. У Німеччині арбітражна практика зарекомендувала себе позитивно, тому ймовірність скасування рішення арбітражного суду у державних судах Німеччини надзвичайно низька.

У разі якщо сторона, яка програла процес, не виконує умов арбітражного рішення, сторона, що виграла, може звернутися до державного суду з заявою про забезпечення примусового виконання рішення арбітражного суду. Якщо місце виконання арбітражного рішення знаходиться на території Німеччини, розгляд зави про забезпечення примусового виконання є компетенцією відповідних державних судів Німеччини. Згідно § 1060 і § 1061 ЦПК державні суди Німеччини виконують рішення як німецьких, так і іноземних арбітражних судів, спираючись при цьому на міжнародні стандарти й практику визнання та виконання арбітражних рішень.