Експертна оцінка

Правові рамки

У Німеччині процедури за участі експерта врегульовані нормами §§ 315319 Цивільного Кодексу, які можуть застосовуватися й по аналогії. Ці норми ані зобов’язуючого, ані імперативного характеру, тому сторони вправі самостійно обирати експерта, визначати об’єм його обов’язків і повноважень та відповідно до власних потреб регулювати зміст, структуру і порядок проведення процедури. Більш того, сторони також можуть встановити, у якій мірі рішення експерта є обов’язковим для них. § 319 Цивільного Кодексу Німеччини передбачає презумпцію зобов’язальної дії експертного рішення, за виняток його очевидної несправедливості. Встановити той факт, чи є рішення експерта несправедливим, можна лише у державному, третейському суді або арбітражі.