Витрати і тривалість

Як показує досвід, під час вибору процедури вирішення спору сторони звертають увагу, передусім, на фінансову сторону питання. Однак, порівнюючи грошові витрати, пов’язанні з врегулюванням спору, потрібно водночас враховувати і тривалість відповідної процедури, адже чим менше часу потрібно для врегулювання спору, тим нижче витрати.

Альтернативне (позасудове) врегулювання спорів (англ. Alternative Dispute Resolution, „ADR“) ↔ судовий процес / арбітраж

Альтернативні процедури врегулювання спорів (медіація, консиліація, експертна оцінка) тривають в середньому менше шести місяців (інколи навіть лише декілька днів або тижнів), в той час як тривалість судового розгляду або третейського провадження/арбітражу складає, як правило, рік і більше. Саме тому, успішно проведені альтернативні процедури значно вигідніші, вони заощаджують гроші й час.

Судовий розгляд ↔ арбітраж

Узагальнено визначити тривалість судового розгляду й арбітражу, а також пов’язані з ними витрати доволі складно.

По-перше, оскільки третейське провадження і арбітраж цілком конфіденційні процедури, тому існує доволі мало статистичних даних щодо їхньої тривалості та витрат. По-друге, як правило, комерційні спори, що розглядаються у арбітражі, комплексніші й складніші щодо фактичних обставин справи, за відповідні спори, які знаходяться у державних судах. По-третє, рішення державного суду сторони нерідко оскаржують в апеляційному, а потім і касаційному порядку, що збільшує тривалість судових процедур. Водночас і рішення арбітражу може бути скасоване або не виконуватися, що також затягує остаточне врегулювання спору. По-четверте, поняття судових витрат є збірним, де слід розрізняти безпосередні витрати сторін, пов’язані з судовим розглядом справи або арбітражем, витрати на адвокатів та витрати державного суду як органу або арбітражу як приватної установи.

Припустімо, що одна і та ж справа розглядається у державному суді і в арбітражі, розгляд триває одне судове засідання, рішення не оскаржується, не відміняється й виконується у належний спосіб. Зіставлення витрат на судовий розгляд і арбітраж виглядає таким чином:

  1. Безпосередні витрат сторін як у суді, так і в арбітражі приблизно однакові.
  2. Витрати на представників теж будуть однаковими. Сторони домовляються зі своїми адвокатами про розмір гонору, який може вираховуватися або залежно від суми позову, або згідно встановленої погодинної оплати. Щоправда, існує відмінність у відшкодуванні витрат: як правило, сторона, котра виграла в арбітражі, отримує відшкодування витрат на адвоката, незалежно від виду гонорару, в той час, як стороні-переможниці процесу у державному суді повертається лише та сума, яка встановлена законодавчо у тарифній сітці оплати послуг адвоката. Саме тому щодо витрат на адвоката арбітраж може бути вигіднішим за судове провадження, щоправда тільки для сторони-переможниці.
  3. Різниця процесуальних витрат у суді й арбітражі може бути значною. Витрати державного суду вираховуються згідно таблиці тарифів Закону Німеччини про судоустрій. Витрати третейського суду/арбітражу визначаються, як правило, за сумою позову, при цьому різні інституції встановлюють свої правила обрахування витрат.

Нижче наведена порівняльна таблиця витрат у державному суді Німеччини та в інституційному арбітражі. В таблиці наведені також витрати на арбітраж в Торгово-промисловій палаті Гамбурга, в Німецькій організації арбітражу (DIS), у Міжнародній торговій палаті (ІСС) та у Швейцарській асоціації арбітражу (ASA). Усі дані взято з офіційних сайтів відповідних організацій станом на 1 травня 2011 року. Суми вказані без урахування безпосередніх витрат сторін та оплати послуг адвоката.

  50 000, 0 € 500 000, 0 € 5 000 000, 0 €  
Суд першої інстанції (м. Гамбург) 1 368, 0 € 8 868, 0 € 49 368, 0 €  
Провадження у суді першої і другої інстанції (м. Гамбург) 3 192, 0 € 20 692, 0 € 115 192, 0 €  
Торгово-промислова палата Гамбурга 4 945, 0 € 29 268, 0 € 92 518, 0 €  
Німецька організація арбітражу (DIS) 12 385, 0 € 46 585, 0 € 171 685, 0 € Розрахунок без податку з обороту
Міжнародна торгова палата (ICC) 18 898, 0 € 78 655, 0 € 236 567, 0 € Середня плата за послуги арбітра
Швейцарська асоціація арбітражу (ASA) 13 462, 0 € 82 067, 0 € 240 192, 0 € Середня плата за послуги арбітра