Виконуваність рішень

Якщо рішення суду не оскаржене в апеляційному або касаційному порядку, вона є остаточним й обов’язковим. Судове рішення згідно діючого законодавства може бути виконане у примусовому порядку як на території Німеччини, так і в інших країнах ЄС та/або країнах-учасницях Європейської асоціації вільної торгівлі, а також в країнах, з якими Німеччина уклала двосторонні угоди про визнання й виконання судових рішень. В решті країн гарантування виконання рішень німецьких судів доволі важко, ба навіть неможливо.

Рішення арбітражу, розташованого на території Німеччини, також є остаточним і зобов’язуючим, якщо його не скасовано у судовому порядку. У Німеччині та в понад 145 інших країн-учасницях Нью-йоркської конвенції ООН про визнання й виконання рішень іноземних арбітражних судів (1958 р.) рішення арбітражу можуть бути виконані у примусовому порядку. Саме у глобальній юридичній силі рішень арбітражних судів полягає їх найбільша перевага. Недарма, арбітраж чи не основним шляхом врегулювання міжнародних спорів та конфліктів.

Експертна оцінка та/або угоди сторін, досягнуті у ході позасудових процедур (медіації або консиліації) самі по собі не мають юридичної сили, однак належне оформлення й посвідчення може надати їм зобов’язуючого характеру. Так, угода сторін, посвідчена німецьким нотаріусом, підлягає виконанню на території Німеччини. Аби угода мала юридичну силу і за межами Німеччини, потрібно звернутися до арбітражного суду й оформити її як рішення арбітражу. Угоди сторін, досягнуті шляхом медіації у рамках цивільно-правового провадження, є обов’язковими для виконання на території Німеччини.