Гнучкість процедури

Судовий розгляд цивільно-правових та більшості комерційних спорів у Німеччині регулюється нормами Цивільно-процесуального кодексу та Законом Німеччини про судоустрій. Сторони мають обмежений вплив на порядок проведення судового провадження.

Процедура арбітражу передбачена §§ 1025 і далі Цивільно-процесуального кодексу Німеччини й регулюється положеннями відповідних арбітражних судів або правилами ad hoc-арбітражу. Однак ці правила й положення не є вичерпними й зобов’язуючими, тому арбітражний розгляд – процедура гнучка: сторони самі можуть визначати структуру і порядок її проведення. Так, сторони можуть обрати арбітра, визначити місце й мову провадження, його структуру й зміст. Єдине, що сторони не вправі відмінити, це основоположні принципи чесного провадження, рівного ставлення, принцип усного заслуховування позиції сторін та право на правову допомогу (адвоката), гарантовані § 1042 ЦПК Німеччини.

Найбільш гнучкими формами врегулювання спорів є медіація, консиліація й процедура експертної оцінки. Тут сторони повністю зберігають контроль над процесом: лише вони вправі визначати порядок проведення і зміст цих процедур. Положення і правила організацій та установ, що пропонують медіативні та інші послуги, ані вичерпні, ані зобов’язуючі для сторін. Вони лише можуть зорієнтувати сторони й допомогти їм та медіатору/консиліатору/експерту організувати, структурувати й провести відповідну процедуру.