Akademik Çevre

Yaklaşık 3.000 civarında muhtemel hukukçu Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimlerini sürdürmektedir. Fakülte özellikle Avrupa ve uluslararası alandaki uzmanlığı ile diğer üniversitelerden ayrılmaktadır. İş hukuku fakültenin özel ağırlık verdiği konulardan biridir, ayrıca hukukun ekonomi başta olmak üzere diğer alanlarla ilişkisi konusundaki çalışmalara da ayrıca önem verilmektedir. Uyuşmazlıkların çözümü hukuk eğitiminin bir parçası olup arabuluculuk gibi çeşitli uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin dersler de hukuk eğitimi içerisinde yer almaktadır. Öğrenciler fakültenin, son yıllarda oldukça başarılı olan, Vis-Moot-Court takımına katılarak tahkim konusunda pratik deneyim de kazanabilmektedirler.

Bu konuda daha fazla bilgi için: www.jura.uni-hamburg.de.

Bucerius Law School Almanya’nın devlet tarafından tanınan ilk özel hukuk fakültesidir. Fakülte ZEIT-Stiftung Ebelin ve Gerd Bucerius tarafından 2000 yılında kurulmuştur. Bu fakülte öğrencilere hukuk lisans diploması (LL.B) alabilme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca öğrencileri birinci devlet sınavına da hazırlamaktadır. Fakülte ayrıca hukuk alanında master programları da sunmakta ve fakültede bunların yanı sıra doktora ve doktora sonrası eğitim alma imkanı da bulunmaktadır. Bu fakültenin mezunu öğrenciler ortalamanın üzerinde başarılar göstermektedirler.

Bu konuda daha fazla bilgi için: www.law-school.de.

Max-Planck Karşılaştırmalı ve Milletlerarası Özel Hukuk Enstitüsü özellikle yabancı Avrupa ve milletlerarası özel hukuk, ticaret hukuku, ekonomi hukuku ve usul hukuku alanında karşılaştırmalı hukuk araştırmaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Enstitütü bu amacını yabancı hukuk sistemlerini inceleyerek ve bu hukuk sistemleri ile Alman hukuk sistemini karşılaştırarak gerçekleştirmektedir. Enstitünün kütüphanesi, sahip olduğu yaklaşık 460.000 kitap sayısı ile, dünyanın en geniş kapsamlı özel hukuk kütüphanelerinden biri olma ünvanına sahiptir.

Bu konuda daha fazla bilgi için: www.mpipriv.de.