Arabulucuk

Yasal Çerçeve

Bugüne kadar Almanya’da henüz arabuluculuk sistemini düzenleyen belirli bir kanun veya yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle taraflar prensip olarak, arabuluculuk sürecinin kurallarını ve akışını belirlemekte tamamen serbesttirler.

Pratikte, arabulucular taraflara bu süreçte uygulanabilecek, tarafların kabul edip uygulayabilecekleri bir kurallar bütünü önerebilirler. Eğer taraflar bu sürecin bir arabuluculuk kurumu, örneğin; Hamburg Ticaret Odası Arabuluculuk Merkezi (Mediation Centre for Business Conflicts of the Hamburg Chamber of Commerce) tarafından yürütülmesi konusunda anlaşmışlar ise, söz konusu kurum taraflara kabul edebilecekleri veya uygulayabilecekleri bir kurallar bütünü sunar.

Genellikle arabuluculuk süreci şu şekilde yürütülür:

Öncelikle, taraflar aralarındaki uyuşmazlığı arabuluculuk sistemi ile çözmeye çalışacaklarına dair bir anlaşma imzalarlar. Taraflar bu anlaşmayı uyuşmazlığın doğumundan önce hazırlayabilecekleri gibi, uyuşmazlığın doğmasından sonra da düzenleyebilirler. Birçok arabuluculuk kurumu, bu konuda taraflara “örnek maddeler” önerirler.

Tarafların süreci başlatmak için öncelikle bir arabulucu seçmeleri gereklidir. “Arabulucu” terimi Almanya’da henüz yasal olarak tanımlanmış olmadığından, tarafların uyuşmazlığın çözümü için uygun niteliklere sahip bir kişiyi arabulucu olarak seçmeleri önemlidir. Taraflara bu seçimlerini yaparken yardımcı olabilecek birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlardan birçoğu web sitelerinde eğitimli arabulucuların listesini yayınlamaktadırlar. Bu listelerde, kısmen arabulucuların niteliklerine ilişkin bilgi edinebilmek mümkündür.

Arabulucu, seçildikten sonra uyuşmazlığın tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılabilmesi için, söz konusu süreç boyunca tarafları yönlendirmek görevini üstlenir.

Ancak uyuşmazlığı çözüme ulaştırmak veya ulaştırmamak tamamen tarafların insiyatifindedir. Tarafları arabuluculuk süreci sonunda anlaşmaya varmaları halinde, bu anlaşma yazılı hale getirilerek anlaşmanın şartlarını düzenleyen bir sözleşme yaratılır.