Bilirkişi Tespiti

Yasal Çerçeve

Alman hukuku kapsamında bilirkişi incelemesine, Alman Medeni Hukuku’nun („BGB“) 315-319. maddeleri doğrudan veya yorum yoluyla uygulanır.

Bununla birlikte söz konusu maddelerin uygulanması zorunlu olmadığından, bilirkişi tespiti sürecinin içeriği ve yapısı tarafların tercihlerine bağlıdır.

Taraflar bilirkişinin seçiminde ve görevlerinin kapsamının belirlenmesinde, uygulanacak usul kurallarının belirlenmesinde tamamen serbesttirler. Taraflar ayrıca bilirkişinin kararının bağlayıcı olup olmayacağını veya hangi kapsamda bağlayıcı olacağını belirleyebilirler. Alman Medeni Kanunu’nun 319. maddesine göre bilirkişinin görüşü, bu görüş açıkça bir eşitsizlik yaratmadığı sürece bağlayıcıdır. Görüşün eşit olup olmadığına ve bağlayıcılığına ilişkin karar yerel mahkemeler veya tahkim mahkemesi tarafından belirlenmelidir.