Seçim kriterleri

Giriş

Bu web sitesinde gösterilen bir çözüm yöntemi, diğerinden daha etkin bir çözüm yoludur demek doğru olmaz. Seçilecek çözüm yöntemi, uyuşmazlığın niteliği ile bağlantılıdır.

Uyuşmazlığa uygulanacak çözüm yönteminin seçimi tarafların insiyatifindedir. Bu seçimi yaparken taraflar kendilerine şu soruyu sormalıdırlar: En etkin ve adil sonuca en iyi nasıl ulaşılabilir? Bunu belirleyebilmek için taraflar öncelikle uyuşmazlığın nedenini ve kendi amaçlarını tanımlamalıdırlar.

Taraflara bu süreçte yardımcı olabilmek amacıyla, değişik çözüm yöntemlerini aşağıdaki kriterlere göre karşılaştırıp değerlendirdik: masraf, süre, icra edilebilirlik, gizlilik, usul esnekliği. Bunun yanı sıra her çözüm yöntemine ilişkin avantajlar da bir tabloda gösterilmiştir.

Son olarak, birden fazla çözüm yönteminin ne şekilde birleştirilebileceğine ilişkin seçenekler de gösterilmiştir.