Avantajları

Aşağıdaki tablo bu web sitesinde tanıtılan çözüm yöntemlerinden her birinin avantajlarını göstermektedir.

Her avantaj, her alanda ortaya çıkmayabilir. Ancak gösterilen avantajlar, tarafların çözüm yöntemini seçmesinde yol gösterici olabilir.

Adli Yargılama

 • İcra edilebilirlik (Almanya ve AB)
 • Hukuki kesinlik (içtihat yaratılması)
 • Hakimlerin hukuki uzmanlığı
 • Önceden belirlenmiş prosedür

Arabuluculuk/Uzlaşma

 • Zaman ve masraf tasarrufu
 • Gizlilik
 • Duruma özel çözümler
 • Usulde esneklik

Tahkim

 • İcra edilebilirlik (hemen hemen dünya çapında)
 • Gizlilik
 • Hakemlerin serbestçe seçilebilmesi
 • Usulde esneklik

Bilirkişi tespiti

 • Zaman ve masraf tasarrufu
 • Gizlilik
 • Teknik uzmanlık
 • Usulde esneklik