Hedefleriniz nelerdir?

En uygun çözüm yöntemini seçerken tarafların kendi hedef ve amaçlarını da dikkate almaları önemlidir.

Örneğin muhtemel hedefler şunlar olabilir:

 

  • Mevcut bir ilişkinin devam ettirilmesi (ortaklık, iş)
  • Genel kabul görmüş bir çözüm
  • Hızlı çözüm
  • Yüksek yargılama masraflarından kaçınma
  • İcra edilebilirlik
  • Mevcut bir ilişkinin sonlandırılması
  • Bir (hukuki) sorunun açığa kavuşturulması
  • Rakiplerden hızlı korunma (örneğin fikri mülkiyet hakları)