Uyuşmazlığın sebebi nedir

En uygun uyuşmazlık yolunun seçiminde en önemli faktör, uyuşmazlığın gerçek nedenini tanımlayabilmektir.

Hukuki anlaşmazlıklar nadiren bir uyuşmazlığın merkezinde yer alırlar. Sebep çoğunlukla ticari, teknik veya şahsi bir niteliğe sahiptir.

Uyuşmazlığın muhtemel sebepleri örneğin:

  • İletişimin kesilmesi
  • Saygı eksikliği
  • Ekonomik ve ticari durumlarda değişiklik
  • Değişik hukuki kavramlar/hukuk kurallarında değişiklik
  • Teknik problemler/Arızalı ürünler
  • Esasa ilişkin değişik görüşler
  • Üçüncü kişilerin etkisi/Force majeure

Örneğin bir uyuşmazlık iletişimin kesilmesi nedeniyle ortaya çıkmışsa, arabuluculuk veya uzlaşma uyuşmazlığın çözümü için en uygun yöntemler olabilir. Buna karşılık eğer bir uyuşmazlık değişik hukuki kavramlardan kaynaklanmışsa adli yargılama veya tahkim daha uygun yöntemler olabilir. Eğer uyuşmazlığın merkezinde teknik problemler var ise bilirkişi tespiti en uygun seçim olabilir.