Uzlaşma

Yasal Çerçeve

Alman hukuku uzlaşma sistemine yönelik bir yasal düzenleme içermemektedir. Bu nedenle taraflar uzlaşma sürecinde uygulanacak kuralları belirlemek konusunda tamamen serbesttirler.

Pratikte taraflara genellikle uzlaştırıcının bizzat kendisi tarafından veya bir uzlaştırma kurumu tarafından kurallar önerilir. Örneğin: Hamburg-Beijing Conciliation Centre. (Hamburg-Pekin Uzlaşma Merkezi) kuralları

Uzlaşma süreci genellikle şu şekilde yürütülür:

Öncelikle taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı uzlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklarına dair bir hazırlar. Taraflar bu anlaşmayı uzlaşmanın ortaya çıkmasından önce hazırlayabilecekleri gibi, uyuşmazlığın doğmasından sonra da düzenleyebilirler. Birçok uzlaşma kurumu, bu konuda kullanılabilecek “örnek maddeler” önerirler.

Tarafların süreci başlatmak için öncelikle bir uzlaştırıcı seçmeleri gereklidir. “Uzlaştırıcı” terimi Almanya’da henüz yasal olarak tanımlanmış olmadığından, tarafların uyuşmazlığın çözümü için uygun niteliklere sahip bir kişiyi uzlaştırıcı olarak seçmeleri önemlidir. Taraflara bu seçimlerini yaparken yardımcı olabilecek birçok kurum bulunmaktadır. Bu kurumlardan birçoğu web sitelerinde eğitimli uzlaştırıcıların listesini yayınlamaktadırlar. Bu listelerde, kısmen uzlaştırıcıların niteliklerine ilişkin bilgi edinebilmek mümkündür.

Seçilmesinin ardından uzlaştırıcı, uzlaştırma sürecine ilişkin zamanlamayı belirler, gerekli hazırlıkları yapar ve uzlaştırma sürecini yürütmeye başlar. Bu aşamada her uzlaştırıcının yaklaşımı bir diğerinden farklı olabilir. Uzlaştırıcının uygulayacağı yaklaşım, uyuşmazlığın niteliğine ve tarafların beklentilerine göre değişir. Uzlaştırıcı, uzlaştırma süreci boyunca tarafların beklentilerinin dikkate alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Arabulucu gibi uzlaştırıcı da tarafların dostane bir anlaşmaya varabilmeleri için taraflara rehberlik eder. Taraflar uzlaştırıcının sunduğu teklifi kabul edip etmemekte serbesttirler. Eğer teklifi kabul ederlerse bu teklif bir anlaşma şeklinde yazılı hale getirilir. Söz konusu uzlaşma anlaşması bu hali ile icra edilebilir nitelikte değildir. Almanya’da böyle bir anlaşmanın icra edilebilmesi için noterde onaylanması gereklidir. Diğer hukuk sistemlerinde ise bu anlaşmanın bir tahkim kararı şeklinde düzenlenmesi gerekebilir.