Консиліація

Що таке консиліація?

Консиліація або узгоджувальне примирення – це один з методів позасудового врегулювання конфлікту. Подібно до медіації консиліація є добровільною, конфіденційною, гнучкою, зорієнтованою на інтереси сторін процедурою примирного вирішення спору за участі нейтральної особи – консиліатора (примирника).

Суттєва відмінність консиліації від медіації полягає саме у ролі, яку виконує примирник у врегулюванні спору: у ході узгоджуваного примирення сторони звертаються до консиліатора з проханням запропонувати їм варіант рішення, в той час як медіатор, як правило, не пропонує й не ухвалює жодних рішень.

Консиліація – процедура добровільна, тобто сторони самі вирішують, скористатися нею чи ні. Гнучкість процедури узгоджувального примирення дозволяє сторонам самостійно визначати її структуру, зміст та час проведення. Як правило, консиліація має конфіденційний характер й дуже рідко проводиться публічно. Консиліація не обмежена правовим предметом спору, тому консиліатор (примирник), пропонуючи варіант рішення, спирається не тільки на правові рамки спору, а й враховує економічні, фінансові та/або приватні інтереси сторін.

Остаточне рішення про зміст досягнутих домовленостей, як і під час медіації, приймають сторони.

Основні переваги

 • Консиліація ґарантує автономію й само визначеність сторін.
  Сторони можуть самі визначати структуру, зміст , час та тривалість проведення узгоджувального примирення.
 • Консиліація ґарантує компетентну допомогу і кваліфіковане рішення.
  Сторони самі обирають примирника для врегулювання спору. Критерії відбору можуть бути довільними: компетентність, досвідченість, володіння іноземними мовами та/або навичками ведення міжкультурної комунікації, достатній обсяг знань і досвіду у професійній та/або особистій сфері життя тощо.
  Консиліатор має бути неупередженим і незалежним у ведені процедури примирення та у розробці варіантів рішення.
 • Консиліація ґарантує збереження часу і коштів.
  Завдяки гнучкості й неформальному характеру процедури проведення консиліації оптимізує час та заощаджує кошти сторін.
 • Консиліація ґарантує приватність.
  На початку консиліації сторони домовляються про конфіденційність. Таким чином, у рамках консиліації можна обговорювати и вирішувати різні питання у приватній атмосфері, не боячись розголошення комерційних таємниць чи інших подробиць.