Судовий розгляд

Що таке судовий розгляд?

Під час судового розгляду державний суд регулює спір і виносить рішення.

У Німеччині переважна більшість комерційних спорів між приватними підприємствами знаходиться у компетенції судів загальної юрисдикції.

Система судів загальної юрисдикції має ієрархічну будову й складається з чотирьох рівнів: районні суди, земельні суди, верховні суди земель та Федеральний верховний суд. У Гамбурзі діє вісім районних судів, один земельний суд і один верховний суд.

Справи у районних судах вирішуються суддею одноосібно. У земельному суді нескладні справи також розглядаються одноосібно, а комплексні справи – трьома суддями колегіально. Крім того, земельні суди мають окрему палату з торгових/комерційних справ, яка засідає у складі одного професійного судді і двох непрофесійних суддів, які є фахівцями у галузі економіки. Верховні суди, як правило, розглядають і вирішують справи колегіально у складі трьох професійних суддів.

Судами першої інстанції можуть виступати як районні, так і земельні суди. Районні суди займаються справами з вартістю позову до 5 000 €. Якщо сума позову складає понад 5 000 €, то спір знаходиться у компетенції земельного суду, за винятком сімейних спорів і спорів, що витікають з договірних зобов’язань оренди житла.

Про територіальну підсудність спору у Гамбурзі сторони можуть домовитися наперед і внести відповідний пункт у договір між собою, або ж згодом після виникнення спору. У разі якщо сторони не домовилися про територіальну підсудність спору, вона визначається відповідно до положень «Регламенту ЄС про компетенцію судів, визнання і виконання судових рішень у цивільно-правових та торгово-правових спорах» та/або нормами ЦПК Німеччини, а саме за правилами загальної підсудності тобто за місцем проживання відповідача. Щоправда, і тут є винятки. Наприклад, у випадку вимог за договором компетенція суду визначається за місцем порушення договірних зобов’язань, незалежно від способу порушення (чи то шляхом неналежного виконання, чи то невиконання зобов’язань, чи шляхом вчинення правопорушення).

Основні переваги

 • Рішення суду обов’язкові для виконання.
  Згідно норм «Регламенту ЄС про компетенцію судів, визнання і виконання судових рішень у цивільно-правових та торгово-правових спорах» рішення загальних судів визнаються і виконуються на території Німеччини та інших країн ЄС. Крім того, Німеччина має двосторонні домовленості з багатьма країнами про взаємне визнання і виконання судових рішень.
 • Судовий розгляд може бути вигідним.
  Розмір судових витрат залежить від суми позову і визначається за таблицями розрахунку процесуальних витрат. Розмір судових витрат не збільшується навіть у тому випадку, якщо справу у земельному суді розглядає не один суддя, а колегія у складі трьох суддів. Відсутність усного провадження або укладання сторонами мирової угоди зменшують відповідно розмір судових витрат.
 • Судовий розгляд може бути відносно швидким.
  В Німеччині розгляд спору і винесення рішення у суді першої інстанції у порівнянні з іншими країнами триває відносно недовго, в середньому 13 місяців (у земельних судах), у Гамбурзі ще менше – 10 місяців.
 • Судовий розгляд гарантує правовий захист.
  Термінове врегулювання справ у судовому провадженні та винесення ухвали суду про забезпечення позову є ефективними заходами правового захисту. Наприклад, постанова суду про припинення або невчинення певних дій конкурентами позивача у спорах про порушення немайнових суб’єктивних прав або у сімейних спорах.

Потенційні недоліки

 • У судах Німеччини мовою провадження є німецька.
  Вся письмова документація, всі усні заяви у суді допускаються виключно німецькою мовою. Тобто, будь-які іноземні документи, котрі стосуються справи, мають бути перекладені німецькою мовою, що в свою чергу пов’язано зі значними витратами. Щоправда, останнім часом законодавець намагається змінити ситуацію й допустити англійську мову, принаймні, під час розгляду комерційних спорів. Наприклад, у судовій палаті з торгових/комерційних справ у земельному суді Гамбурга сторони можуть подавати англомовні документи в оригіналі без перекладу німецькою мовою, також допускаються усні виступи сторін англійською мовою.
 • Апеляція і касація затягують тривалість судового розгляду.
  Судові рішення можуть бути оскаржені у порядку апеляції, а потім і касації, а отже, попри швидке вирішення спору у суді першої інстанції справа ще щонайменше двічі розглядатиметься у суді. Апеляція і касація значно збільшують тривалість судового розгляду та процесуальні витрати як сторін, так і суду.