Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu web sitesinin amacı nedir?

Bu sitenin amacı, mevcut veya muhtemel uyuşmazlıkların çözümü için en uygun yöntemin seçiminde taraflara yardım ve danışmanlık sağlamaktır. Bu site Hamburg ve Hamburg’da yerleşik uyuşmazlık çözüm kurumları ve aktörleri hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bununyanısıra arabuluculuk, uzlaşma, bilirkişi tespiti, tahkim ve yerel mahkemeler başta olmak üzere, uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin genel bir açıklama da içermektedir.

Bu site, söz konusu çözüm yollarından her biri için; genel özellikleri, yasal temelleri ve ilgili kurumlara atıflara ilişkin bilgiler içermektedir.

Uyuşmazlığın çözümünde hangi yöntemin kullanılacağını belirlemek için, hangi yöntemin söz konusu uyuşmazlığı en uygun, en etkin ve en tatmin edici şekilde çözebileceğini incelemek gereklidir.

Seçim metoduna ilişkin genel ve basit bir cevap verebilmek mümkün değildir. Söz konusu yöntemlerden biri diğerinden mutlaka daha üstündür diyebilmek mümkün değildir. Seçimin uyuşmazlığın niteliği ve tarafların amaçları dikkate alınarak yapılması gereklidir. Masraflar, süre, icra edilebilirlik ve prodesürlerin esnekliği söz konusu seçimde önemli rol oynar.

Bu site yabancı kullanıcılara da hizmet verebilmek amacıyla İngilizce olarak da hazırlanmıştır. Birçok kanun metni ve mahkeme kararlarına Alman Yasal Bilgi Merkezi’nin (Centre for German Legal Information) de katkılarıyla www.cgerli.org adresinde İngilizce olarak erişilebilmekte ve bu bilgiler kaydedilebilmektedir.