Що є причиною Вашого конфлікту?

Встановлення дійсних причин конфлікту є ключем для вибору найбільш придатного шляху його врегулювання.

Конфлікти рідко виникають через непорозуміння з правових питань. Як правило, причини внои мають економічний, технічний або особистий характер.

Потенційні причини конфліктів:

  • припинення комунікації
  • відсутність поваги та недооцінка
  • зміни у діловому житті або зміни фінансово-економічної ситуації
  • відмінності правових систем або законодавчі зміни
  • проблеми технічного характеру або виробничий брак
  • різне бачення ситуації
  • втручання третіх осіб або форс-мажору тощо.

Виявлення дійсних причин конфлікту дозволяє обрати найбільш ефективний спосіб його врегулювання. Так, наприклад, якщо конфлікт виник через припинення спілкування між сторонами, у такому разі доцільно скористатися медіацією або консиліацією. Якщо ж конфлікт між сторонами зумовлений відмінностями у правових системах, то краще звернутися до суду або арбітражу, а у разі конфлікту через технічні питання – до незалежного експерта.