Masraflar ve süre

Ticari taraflar, bir uyuşmazlığın çözümünde hangi yöntemin kullanılacağının belirlenmesinde ortaya çıkabilecek muhtemel masrafları da dikkate alırlar.

Bununla beraber muhtemel masrafların belirlenebilmesi için seçilecek yöntem ile uyuşmazlığın ne kadar sürede çözüleceğinin tahmin edilebilmesi gereklidir. Uyuşmazlık ne kadar kısa sürede çözülürse masraflar da o kadar az olur.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları vs. Hukuk Davası/Tahkim

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları; bilirkişi tespiti, arabuluculuk ve uzlaşma süreçleri ortalama olarak 6 aydan daha kısa (bazı hallerde sadece günler ve haftalar) sürmekle beraber adli yargılama ve tahkim gibi çözüm yöntemleri uyuşmazlığın çözümü için ortalama bir veya iki yıla ihtiyaç duyarlar.

Bilirkişi tespiti, arabuluculuk ve uzlaşma eğer etkin olabilirse adli yargılama ve tahkime göre daha fazla masraf ve zaman tasarrufu sağlar.

Adli yargılama vs. Tahkim

Tahkim ve adli yargılamanın masrafları ve süresi genel olarak belli bir çerçeve içerisine sığdırılabilecek nitelikte değildir.

Tahkim süreci gizli olduğundan, bu sürecin süresini ve masraflarını genel olarak gösterebilecek bir istatistik bulunmamaktadır. Tahkim ile çözümüne karar verilen bir ticari uyuşmazlık genellikle adli yargılamaya tabi olan bir ticari uyuşmazlığa göre daha karmaşıktır. Adli yargılama süreci temyiz ve istinaf ile uzarken, tahkim süreci de iptal ve icra edilebilirlik süreçleri ile uzar. Sonuç olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli masraflara ilişkin bir ayrım yapmak gereklidir: (i) taraflar; (ii) onların temsilcileri; ve (iii) karar makamı (adli mahkemeler veya hakem kurulu, bir veya daha fazla üyeli, bunun yanı sıra tahkim kurumu)

Aşağıdaki kriterlere göre adli yargılama ve tahkim masrafları arasındaki farkları taraflar ayırt edebilirler. Bu kriterler, aynı uyuşmazlığın tahkim ve adli yargılamaya tabi olması ve uyuşmazlığın 1. derecede, herhangi bir temyiz, istinaf, iptal veya icra edilebilirlik sürecine tabi olmaksızın çözülmesi hallerini dikkate almaktadır.

Tarafların kendi masrafları tahkim ve adli yargılamada aşağı yukarı aynıdır.

Bu durum tarafların hukuki temsilcilerine ilişkin masrafları da kapsar. Taraflar avukatları ile önceden belirlenmiş bir tarife veya saat ücreti bazında anlaşabilirler. Aradaki fark: tahkim yargılamasında kazanan taraf diğer taraftan her iki tür masraflarını da talep edebilir. Adli yargılamada ise yalnızca Alman Avukatlık Ücret Kanunu ("RVG") tarafından belirlenen tarife kazanan taraf için daha ucuz olmakla beraber, kaybeden taraf için daha fazla olabilir.

Karar organlarının masraflarına gelince, bunlar arasında önemli farklar bulunabilir. Alman mahkemeleri masraflarını Alman Mahkemeleri Kanunu’nun ("GVG") belirlediği tarifeye göre hesaplar. Tahkim kurumlarının ve hakem kurullarının masrafları da bir tarifeye göre belirlenmekle beraber bu tarifeler değişkendir.

Aşağıdaki tablo Alman mahkemeleri ile hakem kurullarının masraflarını karşılaştırmaktadır. Tablo ayrıca kurumsal tahkim masraflarını, Hamburg Ticaret Odası (HKHH), Alman Tahkim Kurumu (DIS), Uluslararası Ticaret Odası (ICC) ve İsviçre Ticaret Odası (ASA) da göstermektedir. Tüm rakamlar, kurumların internet masraf hesaplayıcısından alınmış olup üç hakemli kurumların masraflarını temel almaktadır. Bu rakamlara KDV dahil değildir. ICC Amerikan Dolarını Euro kuruna, 1 Mayıs 2011 tarihi itibari ile sabitlemiştir. Masraflar, tarafların kendi masraflarını ve hukuki temsilcilerinin masraflarını içermemektedir.

  50.000 € 500.000 € 5.000.000 €  
Hamburg 1. Derece Mahkemesi 1.368 € 8.868 € 49.368 €  
Hamburg 1. ve 2. Derece Mahkemesi 3.192 € 20.692 € 115.192 €  
Hamburg Ticaret Odası 4.945 € 29.268 € 92.518 €  
DIS 12.385 € 46.585 € 171.685 € Masraf hesaplayıcısı eksi VAT
ICC 18.898 € 78.655 € 236.567 € Ortalama hakem ücreti
ASA 13.462 € 82.067 € 240.192 € Ortalama hakem ücreti