Usulde esneklik

Almanya’da adli yargılama genellikle Alman Usul Kanunu ("ZPO") ve Alman Mahkemeler Kanunu ("GVG") kurallarına tabidir. Bu kurallar çok geniş kapsamlı olmakla beraber, taraflara çok fazla takdir yetkisi tanımamaktadır.

Tahkim de Alman Usul Kanunu’nun 1025. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca uygulanabilir kurumsal ve/veya ad-hoc tahkim kurallarına tabidir. Ancak tahkim süreci esnektir. Bunun sebebi tahkim kurallarının geniş kapsamlı olmaması, zorunlu olmaması ve taraflara seçimlerinde takdir yetkisi tanımasıdır. Örneğin taraflar hakemleri, tahkim dili ve yerini, delil toplama prosedür ve içeriğini belirleyebilirler. Tarafların uymak zorunda olduğu kurallar yalnızca, eşit ve adil davranma ilkesi savunma ve temsil edilme hakkına ilişkin haklardır, Madde 1042 ZPO.

Arabuluculuk, uzlaşma ve bilirkişi tespiti en esnek usul kurallarına sahiptir. Sürecin içeriğini ve yapısını belirlemek tamamen tarafların insiyatifindedir. Bu ayrıca bir kurum tarafından gerçekleştirilen süreçler için de geçerlidir. Bu kurallar çok geniş kapsamlı ve zorlayıcı olmadığından tarafların sürecin içeriğini ve yapısını belirlemesine olanak tanır.