Uzlaşma

Uzlaşma nedir?

Uzlaşma, mahkemeler haricinde bir alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur.

Arabuluculuğa benzer şekilde, uzlaşma da tarafların istemine bağlı, esnek, gizli ve tarafların çıkarlarını gözeten bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Uzlaşma ile arabuluculuk arasındaki en önemli fark, uzlaştırıcının bu sürecin herhangi bir aşamasında taraflara, bağlayıcı olmamakla beraber, bir uzlaşma teklifi sunmakla yükümlü olmasıdır. Bununla birlikte arabulucu böyle bir teklifi yapmaktan kaçınır.

Uzlaşma isteme bağlı bir uyuşmazlık yöntemidir. Tarafların uyuşmazlıklarını bu yolla çözmek konusunda girişimde bulunmaları ve anlaşmaları tamamen isteğe bağlıdır. Uzlaşma süreci tarafların zamanlamayı, sürecin yapısını ve içeriğini diledikleri şekilde belirleyebilecekleri esnek bir yapıya sahiptir. Uzlaşma süreci çok nadir durumlarda halka açık şekilde yürütülür. Uzlaşmacı teklifini hazırlarken, sadece tarafların hukuki pozisyonlarını değil aynı zamanda ticari, finansal ve kişisel çıkarlarını da göz önünde bulundurur.

Arabuluculukta olduğu gibi, uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bir anlaşmaya varılması uzlaşma sürecinde de tamamen tarafların insiyatifindedir.

Avantajları

 • Uzlaşma taraf özgürlüğüne imkan verir
  Taraflar uzlaşmanın zamanını, dilini, yerini, yapısı ve içeriğini seçmekte tamamen özgürdürler.
 • Uzlaşma karar makamının uzman niteliğinde olmasına imkan verir.
  Taraflar uzlaştırıcıyı seçme konusunda tamamen serbesttirler. Uzlaştırıcının mutlaka profesyonel bir alt yapıya sahip olması şart değildir. Taraflar seçimlerini uzlaştırıcının deneyimini, profesyonel veya kişisel uzmanlık alanını, erişilebilirliğini, dil ve kültürel niteliklerini göz önünde bulundurarak yapabilirler. Uzlaştırıcı, tarafsız ve bağımsız olmalıdır.
 • Uzlaşma zaman ve masraf tasarrufuna imkan verir.
  Uzlaşma süreci gayrı-resmi ve esnek olduğundan, zaman ve masraftan tasarruf edilecek şekilde yürütülebilir.
 • Uzlaşma gizliliğe imkan verir.
  Taraflar genellikle uzlaşma sürecinin gizli kalması konusunda aralarında anlaşırlar. Böylece bu süreç içerisinde açığa çıkabilecek ticari sırların gizliliği de korunmuş olur.