Експертна оцінка

Що таке експертна оцінка?

Експерти з неправових питань нерідко відіграють важливу роль у вирішенні цивільних та господарських спорів:

Судді у державних судах, третейські судді й арбітри залучають до провадження експертів, коли йдеться про вирішення, наприклад, технічних чи інших неправових питань й проведення відповідної експертизи. Також сторони, приміром у третейському провадження або арбітражі, можуть звертатися до експертів, аби підготувати й кваліфіковано, якісно, і, насамперед, обґрунтовано аргументувати свою точки зору у спорі.

Під час врегулювання спору шляхом експертної оцінки роль експерта дещо інша:

Якщо сторони не мають правових претензій одна до одної, однак не можуть дійти згоди з технічних питань, у такому разі вони можуть звернутися до експерта з проханням розв’язати спірні питання. Сторони самі визначають, хто виступить експертом у спорі і які питання він має вирішити. Завдання у експерта можуть бути різними: від аналізу та оцінки одного чи декількох спеціальних питань й до пояснення та встановлення прав і обов’язків сторін. Висновок експерта є обов’язковим для сторін.

Основні переваги

  • Експертна оцінка допомагає досягти точності й професійної зваженості у вирішенні технічних питань.
  • Експертна оцінка як форма врегулювання спору стимулює самовизначеність сторін, адже саме сторони добровільно і на власний розсуд обирають експерта, визначають його завдання й об’єм повноважень.
  • Гарантія приватності: експертна оцінка – процедура конфіденційна, лише у поодиноких випадках може проводитися публічно.